เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ 1982 About

บริษัทจูซินจำกัด (Ju Xin Machinery Co., LTD.) ก่อตั้งในปี 1982 โดยยึดถือนโยบายที่เน้น “เป็นหนึ่งด้วยคุณภาพและบริการ” ด้วยความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพิถีพิถัน ทำให้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้พลังงานและวัสดุต่ำ ได้รับการยอมรับและเลือกใช้จากนานาประเทศต่อเนื่องนานหลายปี

เกี่ยวกับเรา

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เน้นการรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจูซิน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ ความต้องการของลูกค้า และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร โดยยึดมั่นในการบริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 40 ปี และในอนาคตเราจะยังคงยึดมั่นในการเป็นมืออาชีพในแง่คุณภาพและการบริการที่ดีที่สุดต่อไป

บริษัทจูซินผลิตเครื่องบีบอัดพร้อมมัดที่สมบูรณ์แบบ ในหลากหลายขนาด ลักษณะ ออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เหมาะกับวัสดุรีไซเคิลที่แตกต่างกัน ทั้งยังให้บริการในลักษณะ Customized Services ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

การบีบอัดพร้อมมัดวัสดุอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่จะสะดวกต่อการจัดเก็บ จัดวางแล้ว ยังง่ายต่อการขนส่ง ซึ่งลดต้นทุนได้อย่างมาก ฟังก์ชั่นการบีบอัดพรัอมมัดอัตโนมัติเป็นฟังก์ชั่นที่คุ้มค่า และจัดเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจการรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเรา